Unikas - Kasy i Drukarki Fiskalne Szczecin - Sprzedaż i Serwis

Zestaw Cencert

Certyfikat RSA 2048 bitów ważny 1 rok lub 2 lata (uniwersalny lub z dodatkowymi danymi firmy/instytucji)

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 64K ClassIC

Czytnik kart procesorowych PC Twin USB - ergonomiczny i kompaktowy czytnik kart posiadający nowoczesny wygląd i konstrukcję. Podłączanie i użytkowanie czytnika jest bardzo proste i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej

lub Czytnik kart procesorowych w postaci tokenu USB - bardzo lekki i niewielki czytnik kart formatu karty SIM. Przeznaczony dla osób mobilnych, korzystających z laptopów lub z kilku komputerów stacjonarnych, chcących uniknąć konieczności noszenia ze sobą czytnika kart elektronicznych wyposażonego w kabelek połączeniowy. Czytnik jest podłączany bezpośrednio do portu USB stacji komputerowej i nie wymaga żadnych kabelków połączeniowych

Płyta CD z aplikacją PEM-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz z oprogramowaniem ENCARD 3.0 (PKCS#11, CSP) do obsługi karty/tokena

Producent www.cencert.pl

Jesteśmy przedstawicielem kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert, świadczącego usługi certyfikacyjne polegające na wystawianiu kwalifikowanych certyfikatów i znaczników czasu, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym.

Decyzją Ministra Gospodarki, we wrześniu 2009 roku, Centrum Certyfikacji Kluczy Cencert uzyskało wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Kluczy Cencert jest aby podpis elektroniczny był dostępny i przyjazny dla każdego użytkownika. Zestaw do podpisu kwalifikowanego został stworzony w sposób, dzięki któremu z obsługą poradzi sobie każdy użytkownik komputera.

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.


Zastosowanie m.in. do:

wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
podpisywania korespondencji kierowanej do administracji
publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla
GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
wystawiania e-faktur
uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
sporządzania dokumentacji medycznej
składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości
elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty
kwalifikowane)
składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
zawierania umów cywilno-prawnych w formie
elektronicznej

Dlaczego Certyfikat w Cencert?

Najnowsze technologie:

RSA 2048 bitów - znacznie większe bezpieczeństwo podpisu w porównaniu z 1024 bitowymi kartami oferowanymi przez pozostałe centra certyfikacji

Pełna kompatybilność - oprogramowanie PEM-HEART weryfikujące wszystkie formaty kwalifikowanego podpisu używane w Polsce

Oszczędność czasu - certyfikat w 10 minut.Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu sprzedaży obsługa klienta w Punkcie Rejestracji trwa średnio tylko 10 minut

Dodatkowe usługi OCSP - natychmiastowa informacja o ewentualnym unieważnieniu certyfikatu

Centrum Certyfikacji Cencert powołane przez Safe Technologies SA obecnie Enigma SOI Sp. z o.o., powstało na bazie blisko 20 lat doświadczeń firm ENIGMA SOI Sp. z o.o. i COMP S.A. Wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne udostępniamy zaawansowane narzędzia umożliwiające realizację podpisu elektronicznego w środowisku Windows, MAC OS i LINUX

FAQ

Jak zamówić certyfikat CenCert?
Bardzo prosto. Należy skompletować wymagane dokumenty i umówić się z nami (tel.91-48-714-72) na podpisanie umowy i odbiór certyfikatu Cała procedura jest bardzo prosta, trwa około 10 minut

Jakie potrzebne są dokumenty aby podpisać umowę z osobą fizyczną?
Dowód osobisty lub Paszport. W przypadku cudzoziemców Paszport lub karta stałego pobytu

Jakie potrzebne są dokumenty aby podpisać umowę z firmą?
Dokumenty firmy NIP/Regon/KRS lub wpis do Ewidencji Gospodarczej potwierdzone z oryginałem. Niezbędny jest również dowód tożsamości osoby uprawnionej do zawierania umów.

Co to jest podpis kwalifikowany?
Podpis kwalifikowany jest podpisem elektronicznym równoważnym z podpisem własnoręcznym. Służy do podpisywania dokumentów i umów mający moc prawną. Podpis elektroniczny musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

Jakie jest praktyczne zastosowanie podpisu kwalifikowanego?
- wysyłanie deklaracji ZUS (program Płatnik)
- podpisywanie urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
- zawieranie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej
- wystawianie faktur w formie elektronicznej (e-faktura)
- uczestnictwo w aukcjach i przetargach elektronicznych
- przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
- kontakty z urzędami administracji publicznej (np. e-KRS, e-deklaracja , e-GIODO, UFE )
- sporządzanie dokumentacji medycznej
- składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej
- składanie e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu

Czym różni się podpis kwalifikowany od niekwalifikowanego?
Skutki prawne:
Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ustawy o podpisie elektronicznym
Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego jeśli obie strony wcześniej zawarły umowę o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych przy pomocy certyfikatów niekwalifikowanych.

Podmiot wydający:
Certyfikaty kwalifikowane mogą jedynie wydawać Kwalifikowane Centra Certyfikacji
Certyfikaty niekwalifikowane mogą wydawać Centra Certyfikacji niekwalifikowane i kwalifikowane

Przeznaczenie:
certyfikat kwalifikowany może być używany do składania/weryfikacji podpisu elektronicznego. Nie może być używany do logowania, szyfrowania itp.
certyfikat niekwalifikowany może być używany np. do logowania, szyfrowania dokumentów, uwierzytelniania itp.

Miejsce przechowywania:
Certyfikat kwalifikowany musi być przechowywany w urządzeniu kryptograficznym (karta mikroprocesorowa, etoken itp.) posiadającym odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa
Certyfikat niekwalifikowany może być przechowywany w urządzeniu kryptograficznym (karta mikroprocesorowa, etoken itp.) lub na komputerze użytkownika. W tym wypadku użytkownik ma pełną swobodę wyboru miejsca przechowywania certyfikatu.

Co to jest podpis niekwalifikowany?
Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego na mocy prawa nie jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny, weryfikowany poprzez certyfikat niekwalifikowany, wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego tylko wtedy, jeśli strony zawarły wcześniej umowę o wzajemnym uznaniu podpisu weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym. Służy przede wszystkim do sygnowania dokumentów mniejszej wagi

Jakie są zalety użycia podpisu kwalifikowanego?
Korzyści ze stosowania podpisu kwalifikowanego:

- bezpieczeństwo w sieci — nie ma możliwości sfałszowania podpisu kwalifikowanego
- niezaprzeczalność — tylko właściciel certyfikatu może podpisać dokument
- gwarancje prawne podpisu elektronicznego są równoznaczne z podpisem odręcznym
- szybkość obiegu informacji
- oszczędność kosztów wynikających z eliminacji dokumentów papierowych
- łatwość przechowywania, katalogowania i wyszukiwania

Czy certyfikat służy do składania podpisu elektronicznego?
Nie - certyfikat służy jedynie do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz szyfrowania danych.Certyfikat daje gwarancję bezpieczeństwa, że klucz publiczny używany do weryfikacji podpisu elektronicznego, należy do osoby w certyfikacie wymienionej. Często błędnie potocznie mówi się np. podpisz się swoim certyfikatem

Czy przy pomocy podpisu elektronicznego można szyfrować pocztę elektroniczną?
Tak można przy pomocy podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego

Czy podpis niekwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego?
Podpis niekwalifikowany na mocy prawa nie jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny, weryfikowany poprzez certyfikat niekwalifikowany, wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego tylko wtedy, jeśli strony zawarły wcześniej umowę o wzajemnym uznaniu podpisu weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym

Od kiedy ważny jest certyfikat subskrybenta wydany CenCert?
Certyfiakt wydany przez Cencert jest ważny na drugi dzień od podpisanej umowy na okres 1 roku lub dwóch lat lub do dnia unieważnienia

Jak długo ważne są certyfikaty subskrybenta wydany CenCert?
Cencert wydaje certyfikaty ważne 1 rok lub 2 lata i jest ważny w tym okresie chyba, ze wcześniej zostanie unieważniony

Jak można unieważnić/zawiesić certyfikat CenCert?
Certyfikat można unieważnić/zawiesić poprzez:

- osobistą wizytę w jednym z punktów rejestracji w godzinach pracy
- zgłoszenie telefoniczne

W przypadku wizyty osobistej tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie hasła ustalonego przy wystawianiu certyfikatu oraz danych osobowych podawanych w procesie przy wystawianiu certyfikatu. W przypadku, gdy weryfikacja tożsamości Subskrybenta nastąpiła z pominięciem hasła, certyfikat jest zawieszanya nie unieważniony

Bezpieczny Podpis Elektroniczny w 10 minut!

Odnowienie Certyfikatu
Uwaga!
Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych przez inne kwalifikowane centra certyfikacji
Certyfikat ważny 1 rok 90zł
Certyfikat ważny 2 lata 125zł

Zestaw Cencert bez czytnika
Certyfikat ważny 1 rok 190zł
Certyfikat ważny 2 lata 235zł

Zestaw Cencert standardowy
Certyfikat ważny 1 rok 230zł
Certyfikat ważny 2 lata 275zł

Zestaw Cencert token
Certyfikat ważny 1 rok 240zł
Certyfikat ważny 2 lata 285zł

Podane powyżej ceny są cenami netto (+23% VAT)

Słownik Pojęć

Bezpieczny podpis elektroniczny
Zgodnie z ustawą Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis, który:
- przyporządkowany jest wyłącznie do osoby składającej ten podpis
- sporządzony jest za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego
- powiązany jest z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna

Bezpieczne urządzenie do składania podpisu
Urządzenie spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002.
W skład bezpiecznego urządzenia wchodzi aplikacja podpisująca (wymagana jest deklaracja o zgodności) oraz "komponent techniczny”, najczęściej karta procesorowa (wymagany jest certyfikat CC EAL4, ITSEC E3 lub FIPS 140-2 poziom 3)

Centrum Certyfikacji Kluczy (CCK)
Centrum Certyfikacji Kluczy – jednostka organizacyjna, której zadaniem jest generowanie, dystrybucja i unieważnianie certyfikatów kluczy publicznych zgodnie z określoną polityką certyfikacji.
Najważniejszym zadaniem kwalifikowanego Centrum Certyfikacji kluczy jest zapewnienie wiarygodnego procesu kontroli tożsamości Subskrybentów otrzymujących certyfikaty oraz zapewnienie efektywnej możliwości niezwłocznego zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu, w przypadku wystąpienia losowych sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa podpisu

Certyfikat
Elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany
Certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Art. 5.2 Ustawy o podpisie elektronicznym stanowi, że:
Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej

Certyfikat niekwalifikowany
Certyfikat wystawiony przez kwalifikowany lub niekwalifikowany podmiot, zgodnie z polityką certyfikacji dla certyfikatów niekwalifikowanych. Może służyć do uwierzytelnienia (np. podpisy pod pocztą elektroniczną, logowanie do systemów operacyjnych), do ochrony poufności, do ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych itd. Szczegółowe zastosowania certyfikatu niekwalifikowanego zależą od konkretnych zapisów certyfikatu (w tym tzw. rozszerzeń certyfikatu). Wiarygodność certyfikatu kwalifikowanego zależy od wystawiającego go podmiotu oraz polityki certyfikacji. Ten sam podmiot może realizować kilka polityk certyfikacji różniących się wiarygodnością wystawianych certyfikatów. W przypadku wykorzystywania certyfikatu niekwalifikowanego do podpisów elektronicznych, jego moc prawna może być oparta na porozumieniach dwu- lub wielostronnych (nie wynika z mocy prawa, tak jak to się dzieje w przypadku podpisu kwalifikowanego)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
Publiczny środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu Internetu. Jest integralną częścią e-urzędu

Karta procesorowa
Uniwersalny nośnik danych w postaci karty plastikowej z wbudowanym mikroprocesorem, służąca do bezpiecznego przechowywania informacji wrażliwych (klucze prywatne, hasła, dane osobowe, klucze publiczne). Karty używane do realizacji bezpiecznego podpisu elektronicznego muszą posiadać stosowny certyfikat bezpieczeństwa. Zazwyczaj wiąże się to z tym, że karta nie posiada funkcjonalności umożliwiającej odczytanie klucza prywatnego służącego do składania podpisów. Subskrybent, posiadając kartę i kod PIN, jest w stanie generować podpisy elektroniczne, ale nikt – nawet on – nie może odczytać klucza prywatnego. Daje to pewność, że jedyna kopia klucza prywatnego Subskrybenta znajduje się na karcie i nie została nigdzie skopiowana.

Karty procesorowe dostarczane Subskrybentom wraz z certyfikatami kwalifikowanymi CenCert posiadają stosowane certyfikaty bezpieczeństwa na układ procesorowy, system operacyjny i applet Java służący do podpisywania. Karty są przygotowane w taki sposób, że przed aktywacją karty przez Subskrybenta (po otrzymaniu karty wraz z certyfikatem), nie jest możliwe wygenerowanie za pomocą tej karty żadnego podpisu elektronicznego. Daje to naszym klientom pewność że nie ma technicznej możliwości, aby ktoś nieupoważniony (w tym nasz personel) użył karty Subskrybenta w celu złożenia podpisu elektronicznego w imieniu Subskrybenta.

Klucz prywatny
Dane służące do składania podpisu elektronicznego

Lista CRL
Lista unieważnionych certyfikatów. Jest wystawiana, poświadczana elektronicznie i publikowana przez Centrum Certyfikacji Kluczy. Zawiera numery certyfikatów aktualnie unieważnionych lub zawieszonych. Unieważniony lub zawieszony certyfikat jest umieszczany na wszystkich listach CRL do końca okresu ważności danego certyfikatu oraz na jeszcze jednej liście po zakończeniu okresu ważności. Następne listy CRL już nie zawierają numeru tego certyfikatu (nieważność certyfikatu wynika już wtedy z przekroczenia okresu ważności), co pozwala na ograniczenie ich rozmiaru.

Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Jest to Główny urząd certyfikacji (tzw. root) w Polsce wykonujący funkcje związane z obsługą infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego. Działa w ramach Narodowego Banku Polskiego. NCCCert wykonuje zadania techniczne związane z zarządzaniem strukturą PKI w Polsce, natomiast wszelkie decyzje merytoryczne (w tym decyzje o wystawieniu zaświadczenia certyfikacyjnego dla kwalifikowanego podmiotu lub o unieważnieniu klucza kwalifikowanego podmiotu) są podejmowane przez Ministra Gospodarki

OCSP
Online Certificate Status Protocol - usługa centrów certyfikacji kluczy służąca do informowania o statusie konkretnego certyfikatu, o które pyta usługobiorca (czy certyfikat jest ważny, czy unieważniony/zawieszony)

Odbiorca usług certyfikacyjnych
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się certyfikatem wystawionym przez centrum certyfikacji (np. w celu weryfikacji podpisu elektronicznego)

Okres ważności certyfikatu
Okres między datą początku a datą końcową ważności certyfikatu

PKI
Public Key Infrastructure – infrastruktura klucza publicznego – system obejmujący Centra Certyfikacji Kluczy, Punkty Rejestracji oraz użytkowników końcowych (Subskrybentów i innych Odbiorców usług certyfikacyjnych), służący do dystrybucji certyfikatów klucza publicznego oraz zapewnienia możliwości ich wiarygodnej weryfikacji

Podpis elektroniczny
Pojęcie zdefiniowane w Ustawie o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis

Podpis kwalifikowany
Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z definicją określoną w Ustawie

Polityka certyfikacji
Wg Ustawy o podpisie elektronicznym są to szczegółowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, wskazujące sposób, zakres oraz warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania certyfikatów

Subskrybent
Osoba, której wystawiono kwalifikowany certyfikat, zgodnie z polityką certyfikacji Centrum certyfikacji

Weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego
Czynności, które pozwalają na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny oraz pozwalają stwierdzić, że podpis został złożony za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do tej osoby, a także że dane opatrzone tym podpisem nie uległy zmianie po złożeniu podpisu elektronicznego

Znakowanie czasem
Usługa polegająca na dołączeniu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę